Find Your Property

ค้นหา บ้าน/คอนโด ที่ใช่คุณ

Featured Properties

บ้าน / คอนโด ยอดนิยม คัดมาแล้วเพื่อคุณ

สำหรับขาย
ราคาขาย ฿55,600,000

สมุทรปราการ, เมืองสมุทรปราการ

สตูดิโอ
ผ่อนตรงเจ้าของ
ราคาผ่อนเดือนละ ฿85,030

กรุงเทพมหานคร, เขตสายไหม

4 ห้องนอน
5 ห้องน้ำ
332 ตร.ม.
3 ที่จอดรถ
ผ่อนตรงเจ้าของ
ราคาผ่อนเดือนละ ฿13,046

ปทุมธานี, เมืองปทุมธานี

2 ห้องนอน
2 ห้องน้ำ
110 ตร.ม.
1 ที่จอดรถ
สำหรับขาย
ราคาขาย ฿5,110,000

กรุงเทพมหานคร, เขตวัฒนา

1 ห้องนอน
1 ห้องน้ำ
31 ตร.ม.
1 ที่จอดรถ
ผ่อนตรงเจ้าของ
ราคาผ่อนเดือนละ ฿34,646

กรุงเทพมหานคร, เขตวัฒนา

1 ห้องนอน
1 ห้องน้ำ
31 ตร.ม.
1 ที่จอดรถ
สำหรับขาย
ราคาขาย ฿1,490,000

สมุทรปราการ, เมืองสมุทรปราการ

1 ห้องนอน
1 ห้องน้ำ
23 ตร.ม.
1 ที่จอดรถ

บ้านเดี่ยว

ผ่อนตรงเจ้าของ
ราคาผ่อนเดือนละ ฿85,030

กรุงเทพมหานคร, เขตสายไหม

4 ห้องนอน
5 ห้องน้ำ
332 ตร.ม.
3 ที่จอดรถ
ผ่อนตรงเจ้าของ
ราคาผ่อนเดือนละ ฿26,431

นครราชสีมา, เมืองนครราชสีมา

3 ห้องนอน
3 ห้องน้ำ
194 ตร.ม.
2 ที่จอดรถ
สำหรับขาย
ราคาขาย ฿4,370,000

นครราชสีมา, เมืองนครราชสีมา

3 ห้องนอน
3 ห้องน้ำ
194 ตร.ม.
2 ที่จอดรถ
สำหรับขาย
ราคาขาย ฿38,000,000

กรุงเทพมหานคร, เขตบางกะปิ

4 ห้องนอน
5 ห้องน้ำ
430 ตร.ม.
3 ที่จอดรถ
ผ่อนตรงเจ้าของ
ราคาผ่อนเดือนละ ฿239,400

กรุงเทพมหานคร, เขตบางกะปิ

4 ห้องนอน
5 ห้องน้ำ
430 ตร.ม.
3 ที่จอดรถ
เพิ่มเติม

บ้านแฝด

สำหรับขาย
ราคาขาย ฿6,990,000

กรุงเทพมหานคร, เขตทุ่งครุ

4 ห้องนอน
3 ห้องน้ำ
149 ตร.ม.
2 ที่จอดรถ
ผ่อนตรงเจ้าของ
ราคาผ่อนเดือนละ ฿47,392

กรุงเทพมหานคร, เขตทุ่งครุ

4 ห้องนอน
3 ห้องน้ำ
149 ตร.ม.
2 ที่จอดรถ
สำหรับขาย
ราคาขาย ฿3,800,000

นครปฐม, สามพราน

3 ห้องนอน
2 ห้องน้ำ
143 ตร.ม.
1 ที่จอดรถ
ผ่อนตรงเจ้าของ
ราคาผ่อนเดือนละ ฿21,069

นครปฐม, สามพราน

3 ห้องนอน
2 ห้องน้ำ
143 ตร.ม.
1 ที่จอดรถ
สำหรับขาย
ราคาขาย ฿4,200,000

กรุงเทพมหานคร, เขตสะพานสูง

4 ห้องนอน
3 ห้องน้ำ
140 ตร.ม.
2 ที่จอดรถ
เพิ่มเติม

ทาวน์โฮม

ผ่อนตรงเจ้าของ
ราคาผ่อนเดือนละ ฿13,046

ปทุมธานี, เมืองปทุมธานี

2 ห้องนอน
2 ห้องน้ำ
110 ตร.ม.
1 ที่จอดรถ
ผ่อนตรงเจ้าของ
ราคาผ่อนเดือนละ ฿11,935

นนทบุรี, บางบัวทอง

3 ห้องนอน
2 ห้องน้ำ
120 ตร.ม.
1 ที่จอดรถ
สำหรับขาย
ราคาขาย ฿3,590,000

นนทบุรี, บางบัวทอง

3 ห้องนอน
3 ห้องน้ำ
140 ตร.ม.
2 ที่จอดรถ
ผ่อนตรงเจ้าของ
ราคาผ่อนเดือนละ ฿24,125

นนทบุรี, บางบัวทอง

3 ห้องนอน
3 ห้องน้ำ
140 ตร.ม.
2 ที่จอดรถ
สำหรับขาย
ราคาขาย ฿2,590,000

ชลบุรี, ศรีราชา

4 ห้องนอน
2 ห้องน้ำ
101 ตร.ม.
1 ที่จอดรถ
เพิ่มเติม

คอนโดมิเนียม

สำหรับขาย
ราคาขาย ฿5,110,000

กรุงเทพมหานคร, เขตวัฒนา

1 ห้องนอน
1 ห้องน้ำ
31 ตร.ม.
1 ที่จอดรถ
ผ่อนตรงเจ้าของ
ราคาผ่อนเดือนละ ฿34,646

กรุงเทพมหานคร, เขตวัฒนา

1 ห้องนอน
1 ห้องน้ำ
31 ตร.ม.
1 ที่จอดรถ
สำหรับขาย
ราคาขาย ฿1,490,000

สมุทรปราการ, เมืองสมุทรปราการ

1 ห้องนอน
1 ห้องน้ำ
23 ตร.ม.
1 ที่จอดรถ
ผ่อนตรงเจ้าของ
ราคาผ่อนเดือนละ ฿10,102

สมุทรปราการ, เมืองสมุทรปราการ

1 ห้องนอน
1 ห้องน้ำ
23 ตร.ม.
1 ที่จอดรถ
สำหรับขาย
ราคาขาย ฿2,090,000

กรุงเทพมหานคร, เขตธนบุรี

1 ห้องนอน
1 ห้องน้ำ
27 ตร.ม.
1 ที่จอดรถ
เพิ่มเติม

ที่ดิน

สำหรับขาย
ราคาขาย ฿55,600,000

สมุทรปราการ, เมืองสมุทรปราการ

สตูดิโอ
สำหรับขาย
ราคาขาย ฿2,500,000

สมุทรปราการ, เมืองสมุทรปราการ

สตูดิโอ
สำหรับขาย
ราคาขาย ฿2,500,000

สมุทรปราการ, เมืองสมุทรปราการ

สตูดิโอ
สำหรับขาย
ราคาขาย ฿40,000,000

สมุทรปราการ, บางพลี

สตูดิโอ
สำหรับขาย
ราคาขาย ฿53,200,000

กาญจนบุรี, ไทรโยค

สตูดิโอ
เพิ่มเติม

Find Properties By Locations

ค้นหาบ้านในทำเลที่ต้องการ

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Please do not hesitate to contact us
สมัครงาน